Gebed

Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet (Jakobus 5:16b)

Gebed is de basis voor onze relatie met God. Een relatie kan niet bestaan als er geen communicatie is. Daarom heeft gebed een belangrijke plaats in ons gemeenteleven.

Heeft u gebed nodig? Kom zondagmorgen naar onze eredienst. Tijdens de samenkomst op zondag is er altijd gelegenheid voor gebed. Er zijn mensen beschikbaar die met en voor u willen bidden. Tweewekelijks is er een gemeente bidstond (op dinsdagavond in de Poele) waar we bidden voor mensen en voor het werk van de gemeente.

Gebeden tot Jezus. Hieronder ter inspiratie enkele gebeden die u thuis kunt bidden, met de verwijzing naar de Bijbelteksten (zoek de teksten er maar eens bij!).

Jezus Christus, U bent de Weg en de Deur, leid ons uw Koninkrijk binnen – Joh. 14:6, 10:7

Jezus Christus, U bent het levende Water, drenk onze dorstige harten – Joh. 7:38

Jezus Christus, U bent de Wijnstok, schenk ons uw leven – Joh. 15:1

Jezus Christus, U bent het Brood des levens, voed onze zielen – Joh. 6:35,51

Jezus Christus, U bent de stralende Morgenster, verdrijf onze duisternis – Joh. 8:12, Openb. 22:16

Jezus Christus, U bent de Vredevorst, geef ons uw vrede – Jes. 9:5, Ef. 2:14

Jezus Christus, U bent de Dienaar, leer ons te dienen – Mat. 20:28, Rom. 15:8

Jezus Christus, U bent de Rechtvaardige en de Heilige, reinig ons van elke smet – Hand. 3:14, 4:27, 7:52

Jezus Christus, U bent de Voleinder van ons geloof, neem de twijfel van ons weg – Hebr. 12:2

Jezus Christus, U bent de Opstanding en het Leven, verlos ons van de dood – Joh. 11:25

Jezus Christus, U bent het Hoofd van het lichaam, voed uw gemeente – Ef. 1:10,22-23

Jezus Christus, U bent de zeer geliefde Zoon, openbaar ons de Vader – Joh. 1:18, 3:16

Jezus Christus, U bent de machtige Verlosser, red hen die verloren gaan – Rom. 11:26, Kol. 1:13, 1 Tess. 1:10

Jezus Christus, U bent de Koning der koningen, maak ons tot meer dan overwinnaars – 1 Tim. 6:15, Op. 19:16

gebed

Written by admin