Wie is Jezus?

Jezus Christus is een uniek persoon. Jezus Christus is de meest unieke persoon van alle tijden. Hij heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Zelfs de datum van ons dagblad geeft aan dat Jezus van Nazareth ongeveer 2.000 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd. Er wordt veel over Jezus gezegd. Hij zou een leider zijn geweest, of een profeet, of een goed mens. Hij zou allerlei wonderen gedaan hebben en zelfs opgestaan zijn uit de dood. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over Jezus?

Voorspellingen over Jezus Christus. In de Bijbel lezen we profetieën (voorspellingen) over Jezus’ komst, honderden jaren voor zijn geboorte. Het Oude Testament is door verschillende mensen geschreven over een periode van meer dan 1500 jaar. Er staan meer dan 300 profetieën in over Jezus. Alle details zijn uitgekomen, over zijn geboorte, zijn leven zonder zonde, zijn vele wonderen, zijn dood en opstanding.

Jezus was niet zomaar een man. Alles wijst op het feit dat Jezus niet zomaar een man was. Zijn leven was uniek. Hij deed wonderen. Hij gaf bijzonder onderwijs. Zijn leven eindigde aan een kruis, maar hij stond op uit de dood. En kort daarna zagen zijn volgelingen hem opstijgen naar de hemel.

Jezus zegt dat hij God is. In de Bijbel heeft Jezus gezegd dat God zijn Vader is en dat zij samen één zijn (Johannes 10:30). Ook kunnen wij mensen God zien, door goed naar Jezus te kijken (Johannes 14:9). Jezus zegt van zichzelf dat hij de weg, de waarheid en het leven is en dat hij de enige weg is tot God (Johannes 14:6). Dat is nogal wat!

De plaats van Jezus in het christendom. Als je Jezus uit het christendom haalt, dan is er niets meer over. Bijbels christendom is niet zomaar een levensfilosofie, een ethische standaard of gehoorzaamheid aan een religieus ritueel. Het christendom is gebaseerd op een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Jezus was aan het kruis genageld, begraven in een graf en drie dagen later weer opgestaan uit de dood. Dat vind je in geen enkel ander geloof.

De boodschap van Jezus is wereld veranderend. Kijk door de hele geschiedenis naar het leven en de invloed van Jezus van Nazareth. Je zult zien dat hij en zijn boodschap altijd grote veranderingen teweeg hebben gebracht in het leven van mensen en volken. Enkele voorbeelden: waar Jezus’ onderwijs en invloed kwam, werd het bijzondere van het huwelijk en de rechten van de vrouw erkend. Er zijn scholen en universiteiten gesticht en de slavernij werd afgeschaft. Grote veranderingen voor de mensheid als geheel, maar ook individuele mensenlevens zijn veranderd.

De betekenis van Jezus Christus voor vandaag. Jezus Christus leeft vandaag en zegent en verrijkt de levens van mensen die hem vertrouwen en gehoorzamen. Er zijn vele mensen die een stempel hebben gedrukt op de wereldgeschiedenis, juist vanuit hun geloof in Jezus Christus.

De Franse natuurkundige en filosoof Blaise Pascal sprak over de behoefte van de mens: “Er is een door God geschapen vacuüm in het leven van ieder mens, dat alleen gevuld kan worden door God in zijn Zoon Jezus Christus.”

De betekenis van Jezus voor jou. Jezus Christus wil ook jouw leven vullen en zegenen. Hoe vreemd dat ook klinkt, het kan! Jezus verlangt er zo naar om een persoonlijke relatie met jou te hebben, dat hij daarvoor alles klaar heeft gemaakt.

Ontdek meer over Jezus:  neem een kijkje op de website ik zoek God en kom eens langs in een van onze diensten!

(tekst ontleend aan www.ikzoekgod.nl)

Written by admin