2019

“goede voornemens” voor 2019:

Kolossenzen 3: 12 – 14 (Groot Nieuws Bijbel)

12U bent door God uitgekozen, hem behoort u toe en hij heeft u lief. Kleed u dus met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als iemand over een ander te klagen heeft. Vergeef zoals de Heer ook u vergeven heeft. 14Kleed u bij dit alles vooral met liefde, die de volmaakte band vormt.

  • Medeleven
  • Goedheid
  • Bescheidenheid
  • Zachtmoedigheid
  • Geduld.

Hiermee willen wij ons “kleden”. En vooral elkaar liefhebben. We wensen u een heel gezegend 2018!

U bent van harte welkom om eens langs te komen op zondagochtend.

Written by admin