Bidstonden:

We vinden gebed binnen  de gemeente erg belangrijk. Daarom bidden wij de ene week met elkaar in de huiskringen en de andere week houden wij een bidstond in de Poele. Op de agenda kunt u zien wanneer en hoe laat. We nemen de tijd om God te aanbidden en naar Hem te luisteren. Daarnaast bidden we voor de gemeente, gemeenteleden en andere gebedspunten. We nodigen u van harte uit om hierbij te zijn! Met elkaar bidden is een geweldige bemoediging en het bouwt ons geloof op.
Daarnaast worden  via de Weekbrief gebedspunten doorgegeven waar door de hele gemeente aandacht aan kan worden worden besteed. Als je een verzoek om gebed hebt, dan kun je dat doorgegeven bij Harm ten Hoeve.